Навчання

При впровадженні змін на підприємстві – перехід на нову технологію, оптимізація витрат і технічної системи, зміна структури підприємства в більшості випадків у персоналу не вистачає навичок, знань, експертної думки, технологічної підтримки.

Формування відсутніх компетенцій шляхом відвідування іноземних підприємств, самостійного вивчення, залучення іноземних експертів завжди займає багато часу, коштів і не завжди дає необхідний результат.

Організація навчання персоналу на підприємстві у виробничих умовах, по заздалегідь обговорених тем і вимогах дає необхідні результати.


Суть продукту:

Узгодження з Замовником програми навчання і переліку необхідних навичок і знань які необхідно сформувати у персоналу. Визначення цілей навчання, основних результатів і очікувань. Навчання персоналу з виїздом на підприємство Замовника за наданими навчальних матеріалів адаптованим під конкретні умови роботи підприємства.

Під час навчання проводяться:

  • теоретичні та практичні заняття
  • розбір кейсів і реальних практичних ситуацій
  • навчання методикам контролю і аналізу якості
  • навчання алгоритмам прийняття рішень під час вегетації культур
  • практична робота в польових умовах
  • тренінги та коучинг сесії
  • командно-штабні навчання технологів
  • презентації інноваційних продуктів

Цінність:

Підвищення кваліфікації персоналу.

Передача необхідних знань за технологією, логістиці, економіці виробництва.

Інформування щодо інноваційних підходах у виробництві.

Формування навичок прийняття рішень у проблемних ситуаціях.

Продукт який надається клієнтові:

Необхідні навички та знання співробітників

Презентації за матеріалами навчання

Терміни виконання робіт: 2-3 дня в залежності від програми навчання.

Вартість залежить від програми навчання


навчання